Skip to main content

Bedrijfsprofiel

Veiligheid & Gezondheid

BURO V&G kan als adviseur:

Opdrachtgevers van bouwprojecten op de hoogte brengen van de regelgeving omtrent het Arbobesluit.
Ontwerpen toetsen aan veiligheidsaspecten.
Optreden als V&G coördinator ontwerpfase met als uiteindelijk resultaat het benodigde V&G plan en dossier.

Aannemersbedrijven ondersteunen:

Begeleiden van aannemers bij het verkrijgen en/of in stand houden van het certificaat VCA (Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu Checklist Aannemers).
Vervaardigen van bedrijfs risico-inventarisatie en –evaluatie.
Het houden van toolboxmeetings.
Het houden van bouwplaatsinspecties.
Advisering bij V&G coördinatie uitvoering.

Bouwbegeleiding

Buro V&G kan fungeren als de spin in het web van opdrachtgever - architect - aannemer - constructeur - installateur bij nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten. Het gaat hierbij vaak om verbouw of nieuwbouw van woningen en villa's, maar Buro V&G is ook regelmatig betrokken bij andersoortige projecten.

Ook ontwerpen, bouwuitvoeringstekeningen, kostenramingen, bestekken etc. kunnen, eventueel in combinatie met de bouwbegeleiding, worden uitgevoerd. Hiervoor heeft Buro V&G een samenwerkingsverband met enkele bureaus welke aangegeven zijn op deze website.

Brandveiligheid

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van de (model) Bouwverordening art. 6.1.1 en in het kader van de Arbo-wet art. 15 en Arbobesluit art. 2.17. Volgens de (model)Bouwverordening art. 6.1.1 is een gebruiksvergunning van Burgemeester en Wethouders verplicht voor bouwwerken waarin:

meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn;
aan meer dan tien personen bedrijfsmatig, of in het kader van verzorging, nachtverblijf wordt verschaft;
aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten, dagverblijf wordt verschaft.

BURO V&G kan voor u een ontruimingsplan opstellen volgens de richtlijnen van NEN 8112, een BHV-plan opstellen en assisteren bij het vervaardigen van een bedrijfs-risicoinventarisatie.